Trainingen

Voor wie nog niet loopt, maar er graag aan wil beginnen, worden op het Westveld (in samenwerking met de gemeente Destelbergen), in Merelbeke en op het Jan Yoensplein op regelmatige basis een reeks Start to Run lessen georganiseerd.

Doelgroepen

Wij bieden begeleiding aan voor atleten van 6 tot 96 jaar, zowel op wedstrijd- als op recreatief niveau. Atleten van 6 tot en met 13 jaar kunnen terecht binnen onze jeugdwerking op het Jan Yoensplein, in Merelbeke of op het Westveld. Daar krijgen ze een brede waaier aan bewegingskansen om op een leuke manier kennis te maken met de verschillende disciplines binnen atletiek.
 
Vanaf 13 jaar wordt er in de hoofdkern op de Weylandpiste getraind, daar kan de atleet zich gaan toeleggen op individuele disciplines. Deze trainingen gaan door op de pistes in Gentbrugge en de Blaarmeersen, en in de winter ook in de topsporthal. In 2023 hopen we deze werking ook in Merelbeke op te starten.

Disciplines

We bieden als club volgende disciplines aan binnen onze werking:
  • sprint
  • horden
  • lange afstand
  • speerwerpen
  • kogelstoten
  • discuswerpen
  • verspringen
  • hoogspringen
  • hinkstapspringen

Voor polstokspringen werken we samen met andere clubs om geïnteresseerde atleten dit toch te kunnen aanbieden.

We streven ernaar om in onze jeugdwerking atleten zoveel mogelijk te laten kennismaken met de verschillende disciplines, zodat ze hun eigen talenten en interesses kunnen ontdekken. Bij atleten die later instromen in atletiek houden we steeds een verkennend gesprek om de interesses en doelstellingen van deze atleet te leren kennen.

Geïnteresseerd in start to run in uw buurt?

STAX-AC vzw

Kwatrechtsteenweg 28
9230 Wetteren

0430.411.071